ZWIĄZEK MAŁYCH PORTÓW MORSKICH

AHOJ ŻEGLARZE!
Pragniemy zachęcić do wspaniałego przeżycia poznawania portów morskich, zrzeszonych w Związku Małych Portów Morskich.
Celem przygody jest zdobywanie przez jachty portów oznaczonych na mapie w paszporcie. Potwierdzeniem zdobycia kolejnego portu na mapie będzie jego pieczątka. Paszporty oraz pieczątki będą dostępne w biurach portowych.